Rurální pop-art Adama Jílka

Od syrového zobrazování vesnického života až k neonovému pop-art s rurální tematikou.

Adam Jílek se narodil roku 1989 v Praze, kde vystudoval  Střední uměleckou školu Václava Hollara a momentálně studuje na AVU. Jeho tvorba by se dala rozřadit do dvou vln – ta první se zaměřuje na syrové a nepříliš optimisticky laděné vyobrazení vesnického života, tam Adam například ukazuje záběry ze zabijačky, kde jako kdyby se zastavil čas a všechno plynulo pomalu. Naopak druhá vlna se zaměřuje na pravý opak – optimisticky barevné obrazy v neonových barvách, které jsou již více minimalistické a celkově tvoří modernější dojem.

My jsme se Adama zeptali na jeho umění a jeho vztah k němu. 

http://adamjilek.cz/wp-content/uploads/2018/11/demo-img.jpg